تبلیغات
گروه درسی علوم اجتماعی شهرستان گالیکش

گروه درسی علوم اجتماعی شهرستان گالیکش

زندگی چیزی نیست كه لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود .(سهراب سپهری)

این جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد و در ادامه موضوعات بحث(برسی سوالات نوبت اول ،نمرات مستمر،طراحی سوالات نوبت دوم و بررسی کتاب مطالعات پایه هشتم ) توسط سرگروه درسی خدمت همکاران اعلام گردید و در ادامه به بحث و تبادل نظر پرداخته شد و موارد زیر تصویب گروه قرار گرفت :

1-دقت در طراحی سوالات امتحانی نوبت دوم طبق بودجه بندی ارسالی به مدارس

2-هماهنگی جهت عدم واگذاری ساعات درسی مطالعات اجتماعی به دبیران غیر متخصص

3-در طراحی سوالات نوبت دوم از شش فصل اول کتاب گزیده ای از سوالات امتحانی نوبت اول در نظر گرفته شود

4-برخی از مباحث درسی پایه هفتم و هشتم (تمدن ها ،تغذیه ،کانال پاناما و...)به اختصار آمده و نیاز به توضیح بیشتر دارد

5-عدم همکاری مدیران مدارس در خصوص موضوع گردشگری و اردوهای علمی

اسامی نفرات حاضر در جلسه :

1- غلام رضا گرایلی

2-محمد اسماعیل یوسف نیا

3- عباس  صالحی فر

4-حاج گلدی دوجی

5-حسین ملکان

6-حلیمه تجلی نسب

7-عذری صمیمی فر

8-ریحانه ملکان

9- اکرم سنگ سفیدی

10- محمد رضا کاوسی

11-علی محمد یاسایی

12-رضا خسروی

13-مجید عرب عامری(سرگروه درسی)


به نام خداوند بخشنده و مهربان

به استحضار میرساند جلسه کارگاهی گروه های درسی مطالعات اجتماعی در روز یکشنبه مورخ 1/9/94 ساعت 11صبح  در سالن همایش اداره آموزش و پرورش برگزار گردید ،در این جلسه  17 نفر از همکاران رشته مطالعات اجتماعی حضور داشتند و پیرامون مطالب زیر بحث و تبادل نظر کردند . لازم به ذکر است آقایان رنگریز و سجادی مسئولین آموزش متوسطه و گروههای درسی حضور داشتند .

موضوعات جلسه :

1-هماهنگی بودجه بندی کتاب مطالعات اجتماعی نهم

2-بررسی و تحلیل محتوی بخش جغرافیا ی کتاب پایه نهم

3-ارزشیابی مستمربا  رویکرد برنامه درسی ملی

4-پیگیری و هماهنگی جهت انجام بازدید های علمی شهرستانی ،استانی و کشوری

5-پژوهش و تحقیق در قالب جشنواره نوجوان خوارزمی  

روش نوین

روش سنتی

معلم بر کلاس نظارت دارد

معلم کلاس را کنترل می کند

دانش آموز در صحنه آموزش کاملا فعال است

معلم در صحنه آموزش کاملا فعال است

دانش آموز با دیگران بحث و معلم او را  راهنمایی می کند

معلم تمرین می دهد و تمرین حل می کند 

تکالیف به صورت جمع آوری اطلاعات بسازید – آزمایش کنید ....... است

بیشتر تکالیف از نوع رونویسی و ...... است

در این روش هدف یادگیری است

در این روش هدف یاددادن است

معلم ایجاد کننده پرسش است

معلم پاسخ دهنده پرسش است

ارزشیابی فعالیت های دانش آموز در کلاس اهمیت دارد

امتحان هر نوبت بخش اصلی ارزشیابی است

معلم شرایط یادگیری را فراهم می کند

معلم انتقال دهنده معلومات است

مفهوم سازی می شود

یادگیری طوطی وار است

رابطه گروهی و همکاری تقویت می شود

وابستگی به دیگران تقویت می شود

معلم راهنمایی یادگیری است

معلم بیشتر به روش سخنرانی درس می دهد

معلم به دانش آموز پاسخ کلیشه ای نمی دهد

معلم اغلب جزوه می گوید یا خلاصه می کند

تحمل ابهام تقویت می شود

روحیه انباشتن اطلاعات در ذهن تقویت می شود

ذهن انسان فعال است

ذهن مانند صفحه عکاسی است

روحیه کاوشگری تقویت می شود

آسان طلبی و استفاده از یافته های دیگران تقویت می شود


 

 

 

شماره سئوال

بسمه تعالی

اداره آموزش وپرورش شهرستان گالیكش

نام ونام خانوادگی:                                           نام پدر:                            دبیرستان  شهید آزادیخواه

امتحانات پیش نوبت دوم       آزمون درس : مطالعات اجتماعی      پایه: دوم        تاریخ امتحان: 1/2/94   مدت امتحان: 60 دقیقه     

 

 

بارم

1

جاهای خالی راباكلمات مناسب كامل كنیـد.

الف) ازمهمترین مقام هایی که درعهد سلجوقیان وجود داشت،..........................بود .

ب)درکشور فلسطین ،شهری کهن وجوددارد که مسلمانان به آن .................ویهودیان ومسیحیان به آن اورشلیم می گویند.

1

2

 

 

صحیح یاغلط بودن عبارات زیررامشخص كنیـد.

الف) جمعیت درهمه جای قاره ی آسیا یکسان پراکنده شده است . ص           غ

ب) منطقه جنوب شرقی آسیا ،کانون ظهور ادیان توحیدی بوده است .   ص           غ

1

3

پاسخ صحیح راباعلامت (ضربدر) مشخص كنیـد.

الف) حکومت تیموریان سرانجام باظهور کدام حکومت درایران ازمیان رفت  ؟

   1.  ایلخانان                  2.  صفویان              3 . مغولان          4. سلجوقیان

ب) کدام اقیانوس دراطراف قاره آسیا نمی باشد ؟

       1.  آرام             2.  اطلس          3.  هند           4. منجمدشمالی    

1

4

به سئوالات زیرپاسخ كوتاه بدهیـد.

الف) اودرنبردملازگرددرسال 463ق رومیان راشکست دادوامپراطورروم شرقی رابه اسارت گرفت؟

ب) یکی ازبرجسته ترین دانشمندان مسلمان ایرانی بود که به عنوان مشاور هلاکوخان احترام بسیاریافت ؟

1

5

 

6

 

7

 

 

8

 

 

9

چرا پایه های حکومت خوارزمشاهیان چندان محکم نبود ؟

 

سلطان رکن الدین لقب که بود؟ علت آن رابنویسید.

 

درمورد مدارس نظامیه توضیح دهید  (2 مورد).

 

 

ماجرای حمله ی مغولان به ایران راشرح دهید .

 

 

درموردرونق وتوسعه شهرها ومعماری دردوره ی سلجوقی توضیح دهید .

 

 

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 

جمع نمره ورقه

نمره تجدید نظردرصورت اعتراض كتبی دانش آموز

 

باعدد:                          نام معلم(مصحح)     

باحروف:                                                امضاء

باعدد:                                 نام معلم (مصحح اول)

باحروف:                                        امضاء

باعدد:                      نام معلم(مصحح دوم)

باحروف:                                                 امضاء

 

 

 

 

شماره سئوال

شرح سئوال

بارم

10

 

 

11

 

 

12

 

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

قیام سربداران براثرتعلیمات چه کسانی وباچه شعاری ظهورکرد .

 

 

درموردخدمات فرهنگی واجتماعی خواجه رشید الدین فضل الله همدانی توضیح دهید.

 

 

درمورد مسلمان شدن ایلخانیان توضیح دهید   .

 

 

 

ناهمواری های قاره آسیا رانام برده ویک مورد راشرح دهید .

 

 

آسیای خشک وآسیای مرطوب راتوضیح دهید  .

 

 

ادیان دیگرآسیارا باذکرمحل بنویسید (به غیرازاسلام).

 

 

اقتصادقاره ی آسیا برپایه ی چه کارهایی است؟ توضیح دهید.

 

 

آب وهوا درمنطقه جنوب غرب آسیا چگونه است توضیح دهید.

 

 

فعالیت های اقتصادی منطقه جنوب غرب آسیا راشرح دهید.

 

 

چرا منطقه جنوب غرب آسیا یکی ازمناطق استراتژیک (راهبردی)جهان است؟

 

 

چرامنطقه جنوب غرب آسیاپرتنش است ؟(دومورد)

 

 

 

مـوفـق وپیروز باشــید

عرب عامری

1

 

     

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 


پایه هفتم

فاطمه شهرکی    اول   شهید صباغان

آیدا خسروی-مهسا خسروی    دوم    شاهد

نسترن عارفی- فاطمه یاری     نرجس خاتون

 

پایه هشتم

عارفه قربانی   اول     شاهد

زهراو کوثر خسروی   دوم     شاهد

رویا پارسیانی ومعصومه گرایلی  شاهد

با تشکر از خانمها  تجلی نسب،ملکان،صمیمی فر و سنگ سفیدی


این بازدید در روز دوشنبه 13/11/93 صورت پذیرفت و و 57 دانش آموز شرکت نمودند.تصاویر در ادامه مطب قرار خواهد گرفت

DSC05267.JPG


در این جلسه که راس ساعت 9 صیح روز 5شنبه 93/10/25 در نماز خانه اداره آموزش و پرورش برگزار شد  تعداد 10 نفر از همکاران گروه درسی مطالعات اجتماعی  شرکت نمودند و پیرامون عملکرد 3 ماهه  گروه درسی از جمله : بودجه بندی ، پوشه کار ،برگزاری دوره ضمن خدمت طرح درس نویسی ،برگزاری مسابقات فضای مجازی و ایجاد بانک سوال  بحث و تبادل نظر شد . در ادامه این گروه به همراه مسول تکنولوژی (سید حسن سجادی ) از مجموعه کشت و صنعت دشت مینو (دکتر بسکی ) بازدبد به عمل آوردند . در پایان به حاضرین در جلسه گواهی حضور در جلسه اعطا گردید .

1- غلام رضا گرایلی

2-محمد اسماعیل یوسف نیا

3- عباس  صالحی فر

4-حاج گلدی دوجی

5-حسین ملکان

6-حلیمه تجلی نسب

7-عذری صمیمی فر

8-ریحانه ملکان

9- اکرم سنگ سفیدی

10-مجید عرب عامری(سرگروه درسی)

DSC05265.JPG


ادامه مطلب

ﻣﺮﺩﯼ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ‌ﮐﺮﺩ. ﯾﮏ ﺭﻭﺯ که به تنهایی ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺭفته بود در ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ او ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ سردخانه گیر افتاد. آخر وقت کاری بود. ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺟﯿﻎ ﺩﺍﺩ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺻﺪﺍﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﻮﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺗﺶ ﺑﺪﻫﺪ ﻭﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﯿﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻧﺶ ﺩﺭ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺪ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 5 ﺳﺎﻋﺖ، ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﮒ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩ. ﺍﻭ ﺍﺯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮﺭﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺩﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮ ﺯﻧﺪﻧﺪ. ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: «ﻣﻦ 35 ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ‌ﺁﯾﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ‌ﺭﻭﻧﺪ. ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﮐﺎﺭﮔﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻟﭙﺮﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻭ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺑﻌﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﺷﻮﯼ. ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮔﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻃﻮﺭﯼ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ. ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻼﻡ ﮐﺮﺩﯼ ﻭﻟﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮﺩﻥ تو ﺭﺍ ﻧﺸﻨﯿﺪﻡ. برای همین ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﯼ ﺑﺰﻧﻢ. ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺣﻮﺍﻟﭙﺮﺳﯽ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻩ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻡ.»
ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻧﻤﺎﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗأﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻧﻤﺎﻥ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.


به نام خدا

نمونه سوالات مفهومی از 12 درس اول مطالعات هشتم ارسالی دبیران محترم

1-دانش آموز عزیز شما در محله ی خود در انجام چه کار هایی می توا نید تعاون وهمکاری داشته باشید؟نتایج مثبت آن را بنویسید.                                                                                        

2-امروز صبح درمسیر راه اداره درحالیکه ازطریق رادیو اظهار نظر شهروندان را درمورد جامعه گوش می کردم واز زیبایی وپاکیزگی شهر لذت می بردم ،پشت چراغ قرمز ایستادم ویادم آمد که عوارض سالیانه خودروی خود را پرداخت نکرده ام.

حقوق ومسئولیت های شهروندی را در متن فوق مشخص نمایید


ادامه مطلب


عترت آمد اندرین آیینه ام

کیست در غار حرای سینه ام

هر رگم پیغام احمد می دهد

سینه ام بوی محمد می دهد
سلام به دانش آموزای عزیز پایه هفتم

گروه درسی مطالعات اجتماعی متوسطه اول شهرستان گالیکش در نظر دارد با توجه به مشکلات کم آبی در کشور وهمچنین اسراف در مصرف آن یک دوره مسابقه با عنوان ((قدر آب ))ویژه دانش آموزان پایه هفتم در قالب پاورپوینت - مقاله - تولید محتوی الکترونیکی   - انیمیشن وغیره برگزار نماید . لذا دبیران گرامی با راهنمایی خود دانش آموزان را در این مسابقه هدایت نموده وآثار آنها را در قالب سی دی حداکثر تا تاریخ 5 دی ماه به گروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی  متوسطه اول شهرستان گالیکش  ارسال نمایند . بدیهی است از آثار برتر تقدیر به عمل می آید .
سلام به دانش آموزای عزیز پایه هشتم


گروه درسی  مطالعات اجتماعی متوسطه اول شهرستان گالیکش در نظر دارد با توجه به اهمیت ارتباطات ووجود شبکه های اجتماعی مجازی در گوشی های همراه وکامپیوترها وفواید ومضرات آن یک دوره مسابقه دانش آموزی با عنوان (( تاثیر ارتباطات نوین بر زندگی ما )) ویژه دانش آموزان در قالب ( پاورپوینت - مقاله - تولید محتوای الکترونیکی - انیمیشن وغیره )پایه هشتم برگزار نماید . لذا دبیران گرامی دانش آموزان علاقمند را دراین زمینه هدایت نموده وآثار آنها را حداکثر تا تاریخ 5 دی ماه تحویل گروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی متوسطه اول شهرستان گالیکش نمایند . بدیهی است از آثار برتر تقدیر به عمل می آید.