به نام خدا

باتوجه به نزدیک شدن به روزهای امتحانات خردادماه قصد دارم نکاتی را درباره مطالعه یادآوری کنم لذا خواهشمندم برای بهتر شدن این موضوع بانظرات خود مرا کمک کنید.با تشکر فراوان...

                   مطالعه

برای یادگیری دروس باید نکات زیادی را مورد توجه قرار داد که سعی دارم به طور خلاصه به تعدادی از آن ها اشاره کنم:

  زمان مطالعه 

برای یاد گرفتن مطالب هرفردی باید زمان یادگیری خود را کشف کند ولی بیشتر افراد صبح زود که ازخواب بیدار می شوند چون هنوز انرژی زیادی دارندوذهن آنان دچار روزمرگی نشده اند به مطالعه می پردازند.

اما قبل از خواب نیز زمان مناسبی برای مطالعه است زیرا مطالب درزمان خواب به وسیله مغز مدام تکرار می شوند. از طرف دیگر باید برای خواندن درسها به اندازه کافی وقت گذاشت وازشتابزدگی خودداری کرد.

مکان مطالعه

بهترین مکان برای خواندن جایی است که اولا امکانات اولیه ای چون میز وصندلی یا وسیله ای برای نشستن داشته باشد ثانیا از سر وصدا وآلاینده ها به دور باشد وبطور کلی محلی باشد که انسان تمرکز حواس داشته باشد ثالثا نور کافی ودمای مناسبی داشته باشد.

نور باید ازسمت چپ برای راست دست بتابد ونور نباید زیاد یاکم باشد البته دمای مناسب برای مطالعه حدود

20+ است زیرا بیشتر یاکمتر ازآن تمرکز حواس فرد را ازبین می برد.

فعال بودن

هنگام مطالعه باید فرد فعالیت داشته باشد یعنی می تواند هنگام خواندن زیر کلمات مهم خط بکشد یا نت برداری کند یاخلاصه نویسی نماید تاعلاوه بر تمرکز روی درس درمواقع لزوم آن ها رابازبینی وتکرار کند.

همچنین باانگشت اشاره خط ببرد چون باعث تمرکزبیشتر ویادگیری بهتر می شود.

گذر خوانی

برای بهتر یادگرفتن درس ها حتما قبل ازدرس دادن بیر باید شب قبل به صورت روزنام ای درس را گذرخوانی کرد تا هنگام تدریس بهتر متوجه شویم.البته توجه به تیتر ها وکلمات درشت یا رنگی وتبدیل آن ها به سئوال کمک زیادی به یادگیری مطالب می کند.

پس باید اول گذر خوانی کرد وبعد از آن دقیق خوانی نمود ودرآخر نیز بایدخواندن پژوهی را آغاز نمود تایادگیری کامل شود .

برنامه ریزی