تا اواخر قرن نوزدهم علمای حقوق بر این عقیده بودند که قوانین یونان و روم، مانند: قوانین زالوکس، دراکن، سلن، الواح دوازده‌گانه و قوانین ژوستینین، قدیمی‌ترین مجموعه‌های‌ قوانین مدونی‌ هستند که به‌دست بشر رسیده و تحول و تکامل مقررات حقوقی‌ به‌ویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین مذکور صورت گرفته است .  
قانون حَمورابی که به دستور حمورابی شاه بابل نوشته شد٬ شامل ۲۸۲ ماده در باب حقوق جزا و حقوق مدنی و حقوق تجارت است. ستونی که قوانین حمورابی بر روی آن حک گردیده از بازالت است و در حدود ۲٫۵ متر ارتفاع دارد. متن قوانین گرداگرد این ستون در ۳۴ ردیف به خط میخی نوشته شده‌است .

قانون حمورابی نخستین سند شناخته شده‌ای‌ست که در آن یک فرمانروا به اعلان عمومی یک مجموعه کامل قوانین برای ملت خود اقدام می‌کند. حمورابی (۱۸۱۰-۱۷۵۰ پ.م.) ششمین پادشاه اولین سلسله شاهان کشور قدیم بابل است. تاریخ شاهی او را (۱۷۹۲-۱۷۵۰ پ.م.) آورده‌اند. این قانون شامل حقوق و روابط افراد با یکدیگر با تکیه بر عوامل مهم اقتصادی در آن دوران است ..

ستون حاوی قانون حمورابی در سال ۱۹۰۱ توسط گروه اکتشافی ژاک مورگان در شوش، خوزستان کشف شد. شوتروک ناخونتا پادشاه عیلام در سده دوازدهم پیش از میلاد پس از فتح بابل این ستون را از شهر سیپ پار به کشور خود آورد. ستون مذکور هم‌اکنون در موزه لوور، پاریس نگهداری می‌شود.