1 - اولین علت شیطنت دانش آموزان در كلاس، ناراحتی های جسمی ، روحی و روانی آنهاست، كه میخواهند به این روش خود را تسكین دهند كه ریشه بیشتر این عامل را باید در خانواده جستجو كرد.

 


 1 - اولین علت شیطنت دانش آموزان در كلاس، ناراحتی های جسمی ، روحی و روانی آنهاست، كه میخواهند به این روش خود را تسكین دهند كه ریشه بیشتر این عامل را باید در خانواده جستجو كرد.

2- دومین علت، نداشتن انگیزه برای ادامه راه است كه از نا امیدی احتمالی آنها نسبت به آینده ناشی می شود كه ریشه آنرا باید در خانواده و گروه دوستان جست.

3- علت سوم، بی اعتنایی نسبت به معلم و قوانین مدرسه كه در برخی موارد مخالف نظر و رفتار آنهاست. مخصوصا زمانی كه با اخطارهای مكرر و علنی همراه باشد.

4- علت چهارم را باید ناشی از کم خوابی و خستگی مفرط، دانش آموزان دانست. این گزینه بیشتر، بعداز تعطیلات نمایان می شود. این گزینه در زمانی اهمیت پیدا میكند، كه با حساسیت بیش از حد معلم روبرو شده و با سابقه سیاه قبلی دانش آموز، بازیابی شود.

5- علت پنجم را باید در تغذیه نامناسب دانش آموزان یافت. بنا به یافته های علمی، گرسنگی و سوء تغذیه باعث تغییر رفتار و كم حوصله گی افراد میشود مخصوصا آنكه در سن دانش آموزان، واژه صبر و تحمل چندان مفهوم نیست.‍ این عامل نیز ریشه در خانواده دارد.

6- در برخی موارد و مخصوصا در برخورد با دانش آموزان درشت هیكل و خشن، استقلال طلبی و مقابله با اقتدار معلم را باید عامل ششم بی نظمی قلمداد كرد.

7- بی توجهی خانواده نسبت به عملكرد فرزندانشان و حتی آزادیهای بی حد و حصر برای آنها.

اگرچه به گزینه های بالا می توان موارد بسیاری را اضافه كرد، اما راه حل اول همه آنها، كمی صبر و حوصله است، سپس گفتگوی مستقیم با خود دانش آموز است برای ریشه یابی رفتار او.چرا كه بسیاری از آنها ندانسته اقدام به این امر می كنند و خودشان هم از علت رفتارشان آگاه نیستند.حتی آنها كه سرسلسه و آتش این معركه هستند. در سومین مرحله باید بی توجهی خانواده را نیز مورد كنكاش قرار داده و خانواده را نسبت به عواقب این بی توجهی آگاه كرد.

اما در برابر همه این مطالب، كمبود زمان را نباید فراموش كرد كه عامل بسیاری از ناهنجاریهای رفتاری دانش آموزان است. حجم بالای محتوای درسی و برنامه های مدارس، فرصتی را برای اولیا مدرسه باقی نمیگذارد تا به ریشه یابی این مشكلات بپردازد چراكه در صورت پیگیری، آن، از دیگر موارد باز می ماند و از سوی مقامات بالادست، مواخذه می شود.