خورشید زکار عشق بس رسوا بود

از خون حسین کربلا دریا بود

در لحظه پرپر شدن و جان دادن

ما بین حسین و عشق هم دعوا بود

  شاعر :(حمید عرب عامری )

یشواز محرم, پیامک پیشواز محرم