سلام به دانش آموزای عزیز پایه هشتم


گروه درسی  مطالعات اجتماعی متوسطه اول شهرستان گالیکش در نظر دارد با توجه به اهمیت ارتباطات ووجود شبکه های اجتماعی مجازی در گوشی های همراه وکامپیوترها وفواید ومضرات آن یک دوره مسابقه دانش آموزی با عنوان (( تاثیر ارتباطات نوین بر زندگی ما )) ویژه دانش آموزان در قالب ( پاورپوینت - مقاله - تولید محتوای الکترونیکی - انیمیشن وغیره )پایه هشتم برگزار نماید . لذا دبیران گرامی دانش آموزان علاقمند را دراین زمینه هدایت نموده وآثار آنها را حداکثر تا تاریخ 5 دی ماه تحویل گروه آموزشی درس مطالعات اجتماعی متوسطه اول شهرستان گالیکش نمایند . بدیهی است از آثار برتر تقدیر به عمل می آید.