به نام خدا

نمونه سوالات مفهومی از 12 درس اول مطالعات هشتم ارسالی دبیران محترم

1-دانش آموز عزیز شما در محله ی خود در انجام چه کار هایی می توا نید تعاون وهمکاری داشته باشید؟نتایج مثبت آن را بنویسید.                                                                                        

2-امروز صبح درمسیر راه اداره درحالیکه ازطریق رادیو اظهار نظر شهروندان را درمورد جامعه گوش می کردم واز زیبایی وپاکیزگی شهر لذت می بردم ،پشت چراغ قرمز ایستادم ویادم آمد که عوارض سالیانه خودروی خود را پرداخت نکرده ام.

حقوق ومسئولیت های شهروندی را در متن فوق مشخص نمایید

3-آرمین هرروز ازطریق شبکه های اجتماعی با همکلاسی هایش درارتباط است.به نظر شما اوباید چه نکاتی را رعایت کند.                                                                                                          

4-اگر به جای والدین تان بودید ،چه قوانینی را برای استفاده از اینترنت در منزلتان وضع می کردید؟

5-امیر علی ومادرش در حال تماشای تلویزیون بودند.تبلیغ ظروف اگرین پخش می شد.امیر علی باتوجه به سواد رسانه ای که درکتاب مطالعات اجتماعی فرا گرفته ، چه نکاتی را باید به مادرش یادآوری کند؟    

6-من ازدست یکی از شاگردانم به علت درس نخواندن های مکرر بسیار عصبانی هستم ،دراین موقعیت چه اقداماتی باید انجام دهم؟مرا راهنمایی کنید

7-باتوجه به مطلب نوجوانان وآسیب های اجتماعی برداشت خودرا از آیه((من شر الوسواس الخناس))(خدایا مرا از شر وسوسه های شیطان دورکن)بنویسید

َ8-دانش آموزان گرامی نظز خودرا در رابطه با تاثیر تبلیغات در فروش کالا بیان کنید.                 

9-در دبیرستان نسیم تعدادی دانش آموز بی بضاعت تحصیل می کنند که دربین آنها عده ای مشکل درسی دارند مسئولین،دبیران ودانش آموزان مدرسه باتوجه به نقش خود چگونه می توانند به آنها کمک کنند.

10-محمد امین ودوستانش می خواهند فروشگاه مدرسه ی خود را به صورت شرکت تعاونی مصرف اداره کنند. آنها چه مواردی را باید رعایت نمایند؟                                                                      

11-پدر نرگس با عمویش به خاطر ارثیه با یکدیگر اختلاف دارند:الف)نوع اختلاف آنها را مشخص کنید. ب)راههای حل اختلاف آنها را بنویسید

12-حسن در اثر دوستی با گروه دوستان ناهنجار وعدم توانایی در نه گفتن گرفتار اعتیاد به مواد مخدر شده است.شما برای رهایی او چه راه حلی را پیشنهاد می کنید.                                                    

13- ویژگی های حکومت امام علی (ع)را با ویژگی های حکومت معاویه مقایسه کنید.                        14-من ازدست حسین به علت درس نخواندن بسیار ناراحت شده ام وبا حرکات چشم وابرو ناراحتی خود را نشان می دهم.به نظر شما او چه بازخورد منطقی نسبت به عصبانیت من می تواند از خود نشان دهد  15 -نوع رسانه وعناصر ارتباط را درهریک از مواردزیر مشخص کنید:

الف)شایان برای دوستش لطیفه ای تعریف کرد واولبخندی زد.

ب)پدر محمود در هنگام رانندگی با دیدن دوستش به او بوق زد ودوستش نیز برای پدر محمود بوق زد.

ج)رضا در حال خواندن رمانی تاریخی وبسیار هیجان زده است.

16-پدرزهرا می خواهد برای او که در شهر دیگری دانشجو است پول بفرستد.واوبتواند خیلی زود برداشت نماید. شما چه راهی برای انجام این کار پیشنهاد می کنید؟                                                  

17-ماهان در اتوبوس درحال مسافرت به خرمشهر می باشد.بین راه یکی ازمسافران درانتهای اتوبوس شروع به کشیدن سیگار می نماید.برخورد ماهان به عنوان نوجوانی فهیم با او چگونه می تواند باشد؟       

18-ویژگی های دوره خلافت ابوبکر وعمر را با دوره خلافت عثمان مقایسه کنید.–

19-مادر مبینا هر چند وقت یکبار دکوراسیون منزل را تغییر می دهد ولی همیشه در این مورد نارحت  وعصبانی می باشد.به نظر شما مادر مبینا دچار چه نوع ناهنجاری شده وچگونه باید به او کمک کرد؟

20-مادر سحر به شهر دوری سفر کرده است وسحر از مادرش خواسته است که در رابطه با سوالات درسی اش به او کمک کند.به نظر شما مادر وی از کدامیک از کاربردهای فناوری اطلاعات واتباطات می تواند استفاده نماید؟                                                                                                                  

21-هدیه دادن یکی از صفات خوب وپسندیده افراد مومن است. برای اینکه این صفت خوب در جامعه رواج پیدا کند ما دانش آموزان چه نقشی می توانیم داشته باشیم؟                                                   

22-با کدام کارهای معاویه می توان به این نتیجه رسید که او به تعهدات خود در صلح با امام حسن(ع) عمل نکرده است؟                                                                                                   

23-شایان در اتاق خود مشغول ساختن یک کلیپ از شکلک های متفاوت است به نظر شما آیا این کلیپ در آینده ی او تاثیری ندارد ؟آیا می تواند به عنوان ابزاری برعلیه خودش باشد؟ شما چه توصیه های به او می توانید بکنید؟                                                                                                            

24-روزی هنگامیکه مریم وارد منزل شد وبه اتاقش رفت،متوجه گردید برادر کوچکش کتاب داستان او را خط خطی کرده است.مریم از این کار رضا بسیار عصبانی شد.دراین موقعیت شما چه پیشنهادی برای کنترل خشم مریم دارید؟                                                                                                                             

25-دانش آموزان کلاس هشتم تصمیم گرفتند به خدمتگزار مدرسه که بیمار بود در انجام کار هایش کمک کنند.هر یک از آنها چگونه می توانند به او یاری رسانند؟                                                        

26-شما به عنوان یک شهروند از کدام خدمات هیات دولت در زندگی خود بهره مند شده اید؟         

27-پدر احمد مغازه دار است. او چگونه می تواند با درآمد خود دولت را دراداره کشور یاری رساند؟      

28-مریم از دوستش سارا می خواهد که تعدادی از عکسهاوفیلم های خانوادگی اش را از طریق اینترنت برای او بفرستد. اماسارا حاضر به انجام این کار نشد.به نظر شما دلیل انجام این کار او چه چیزی می تواند باشد؟

29-آقای احمدی استاد دانشگاه است .اودر یکروز وساعت مشخص ،همزمان در چند شهر با دانشجویانش در ارتباط است وبه آنها درس می دهد. به نظر شما کلاس آنها ارچه طریقی اداره می شود؟                     

30-با توجه به اینکه نخستین اقدام مهم پیامبر (ص) در مدینه ساختن مسجد برذای انجام کارهای گوناگون بود.شما در مسجد محله ی تان کدامیک از اهداف مورد نظر آن زمان را می توانید مشاهده کنید؟        

31-یکی از دستاورد های حکومت امام علی(ع)مدارا با مخالفان بود. شما به عنوان یک دانش آموز چگونه می توانید در زندگی با افراد مخالف عقیده خود برخورد نمایید؟                                                 

32- یکی از ویژگی های حکومت امام علی(ع) ساده زیستی ومقابله با اشرافی گری است. شما در زندگی روز مره خود چگونه می توانید رهرو امام خود باشید؟                                     

 

باتشکر از همکاران محترم