در این جلسه که راس ساعت 9 صیح روز 5شنبه 93/10/25 در نماز خانه اداره آموزش و پرورش برگزار شد  تعداد 10 نفر از همکاران گروه درسی مطالعات اجتماعی  شرکت نمودند و پیرامون عملکرد 3 ماهه  گروه درسی از جمله : بودجه بندی ، پوشه کار ،برگزاری دوره ضمن خدمت طرح درس نویسی ،برگزاری مسابقات فضای مجازی و ایجاد بانک سوال  بحث و تبادل نظر شد . در ادامه این گروه به همراه مسول تکنولوژی (سید حسن سجادی ) از مجموعه کشت و صنعت دشت مینو (دکتر بسکی ) بازدبد به عمل آوردند . در پایان به حاضرین در جلسه گواهی حضور در جلسه اعطا گردید .

1- غلام رضا گرایلی

2-محمد اسماعیل یوسف نیا

3- عباس  صالحی فر

4-حاج گلدی دوجی

5-حسین ملکان

6-حلیمه تجلی نسب

7-عذری صمیمی فر

8-ریحانه ملکان

9- اکرم سنگ سفیدی

10-مجید عرب عامری(سرگروه درسی)

DSC05265.JPG

DSC05265.JPG

 

DSC05267.JPG

 

DSC05264.JPG

 

DSC05266.JPG