این بازدید در روز دوشنبه 13/11/93 صورت پذیرفت و و 57 دانش آموز شرکت نمودند.تصاویر در ادامه مطب قرار خواهد گرفت

DSC05267.JPG